Sidang Injil Borneo Papar Town Centre
Kebaktian Umum: Ahad 8:45am
Persekutuan Doa: Khamis 7:30pm


"Gereja Yang Mendewasakan" - 1 Korintus 14:20

News

Penafian

Semua informasi yang diterbitkan di dalam laman web rasmi SIB Papar Town Centre (www.sibptc.com) sama ada dalam bentuk text, gambar, audio, video dan format-format lain adalah hanya untuk di kalangan Orang Kristian sahaja. 

Pihak www.sibptc.com tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan yang dialami/ terjadi dalam bentuk apapun. Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila menghubungi kami melalui alamat email di admin@sibptc.com atau butang Contact Us. 

Sekian dan Terima Kasih. 

 Last Update 22/09/2019

Pages