SIB PTC

Sidang Injil Borneo Papar Town Centre
Kebaktian Umum: Ahad 9:00am
Persekutuan Doa: Jumaat 7:30pm


Menjadi Serupa Dengan Kristus - 2 Korintus 3:18

News

Persekutuan Muda - Mudi

Senarai AJK PMM

Pengerusi: Dorawisna Tinggih
T.Pengerusi: Sharon L. Fabian
Setiausaha: Evydorina Tinggih
T. Setiausaha: Jeozie Tinggih
Bendahari: Jesseley Jefrry

AJK
1. Joe Sarunting
2. Vlaryna Dona Tinggih
3. Bolton Bando Richard
4. Fenecia Jenilus
5. Veneca Davy Tinggih
6. Jesselesy Jefrry

Pages