Penafian

Semua informasi yang diterbitkan di dalam laman web rasmi SIB Papar Town Centre (www.sibptc.com) sama ada dalam bentuk text, gambar, audio, video dan format-format lain adalah hanya untuk di kalangan Orang Kristian sahaja. 

Pihak www.sibptc.com tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan yang dialami dan terjadi dalam bentuk apapun. Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila menghubungi kami melalui alamat email di admin@sibptc.com atau tekan butang Contact Us. 

Sekian dan Terima Kasih. 

 Last Update 31/05/2024