SIB PTC

Sidang Injil Borneo Papar Town Centre
Kebaktian Umum: Ahad 9:30am
Persekutuan Doa: Jumaat 7:30pm


Gereja Yang Mendewasakan - 1 Kor 14:20

News

Persekutuan Doa bersama

Masa: Khamis
Masa: Jam 8- Jam 10
Tempat: Gereja SIB Papar Town Centre (PTC)
Related Posts:

Pages