Kebaktian Minggu, Pemberian Persepuluhan

Kotbah - Pastor Jackson
PKK
Jemaat

Kebaktian Minggu
Pengkotbah: Pastor Jackson
Tema: Pemberian Persepuluhan

Apakah itu Persepuluh?
Persepuluhan adalah berkat yang harus dikembalikan kepada Tuhan. Ia adalah merupakan kewajiban dan tanggungjawab dan bukan pilihan. Apabila kita memberi persepuluhan ia bukan untuk diberkati kerana kita sudah pun diberkati. Lakukan persepuluhan kerana ia adalah merupakan tindakan pengucapan syukur oleh penyertaan Tuhan dalam setiap usaha dan perkerjaan kita

Ada beberapa bentuk persepuluhan.
1. Wang - iaitu dari segala sesuatu yang Tuhan berikan (Kejadian 28.22)
2. Haril Bumi - Tanaman seperti sayur-sayuran (Imamat 27:30)
3. Ternakan - Ayam, lembu dan sebagainya (Imamat 27:32)

Persepuluhan diberikan kepada siapa?
1. Kepada Tuhan (Imamat 27:30)
2. Orang yang melayani Tuhan atau Hamba Tuhan (Nehemia 10:38)

Kesimpulan: Kembalikan ucapan syukur kita melalui persembahan dan persepuluhan. Memberi bukan untuk membayar kerana segala sesuatu adalah milikNya. Amen

Tuhan Memberkati!


Previous Post Next Post