SIB PTC

Sidang Injil Borneo Papar Town Centre
Kebaktian Umum: Ahad 9:00am
Persekutuan Doa: Jumaat 7:30pm


Menjadi Serupa Dengan Kristus - 2 Korintus 3:18

News

Acara Pembaptisan SIB PTC


SIB Papar Town Centre (PTC); Segala pujian syukur bagi Tuhan kerana atas penyertaan maka acara pembaptisan telah terlaksana pada hari ini 15/9/2019. Tahniah kepada 7 orang peribadi yang telah dibaptis.

Micel
Gerson
Adam
Vanessa
Elzie
Bryancryst
Noel

Related Posts:

Pages