SIB PTC

Sidang Injil Borneo Papar Town Centre
Kebaktian Umum: Ahad 9:30am
Persekutuan Doa: Jumaat 7:30pm


Menjadi Serupa Dengan Kristus - 2 Korintus 3:18

News

Acara Pembaptisan SIB PTC

September 15, 2019
SIB Papar Town Centre (PTC); Segala pujian syukur bagi Tuhan kerana atas penyertaan maka acara pembaptisan telah terlaksana pada hari ...
Read more »

Pages